OSALLISTUMISEHDOTKAUPPIAILLE JA EDUSTAJILLEKAUPPIAAT
JA KAUPPATAVARA

Wuosisatamarkkinoiden markkina-alue jakautuu kahdenlaisiin alueisiin:
Wuosisata-alue, eli ns. Kirkonkylän Raitti, on markkinoiden ydin, ja täällä
tulee noudattaa Wuosisatamarkkinoiden perinteitä ja tunnelmallista tavoitetta.
Muu markkina-alue levittäytyy Vihdin kirkonkylän alueelle, ja näiden markkinapaikkojen
ilmeessä ja tuotevalikoimassa ei ole vastaavia vaatimuksia, kuin raitin
alueella.


Wuosisata-alue kirkonkylän
raitilla:


Myytävien tai esiteltävien tuotteiden tulee olla
Wuosisatamarkkinoiden vanhan hengen mukaisia, eli käsitöitä, taidetta,
kirjallisuutta, antiikkia ja vanhaa tavaraa (ei muovia tai kirppispöytiä),
luonnontuotteita, luonnonmukaisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita tai
elintarvikkeita.

Muista tuotteista tulee sopia erikseen
tapahtuman järjestäjän kanssa. Otathan yhteyttä, jos haluat tarkentaa asiaa!

Myytäviä tuotteita ei tule pakata muoviin,
paitsi mahdollisesti tuotteen suojaksi kun kauppa on tehty (esim. rikkoutuvan esineen suojaaminen, elintarvikepussi tms.)

Järjestäjällä on oikeus valita Wuosisatamarkkinoiden henkeen sopivia myyjiä ja toimijoita, ja rajoittaa myyjien ja tuotteiden valikoimaa ja määrää. Mikäli alueella on sopimuksesta huolimatta alueen henkeen sopimattomia tuotteita, järjestäjä voi poistattaa tuotteet myynnistä tai sulkea kyseisen markkinapaikan. Myynnissä voi olla ainoastaan ennalta ilmoitettuja ja hyväksyttyjä tuotteita.


Markkinoiden muut alueet

Raitilta poikkeavilla markkina- ja esittelypaikoilla
tuotteen käsityö- tai vanhanaikaisuus-kriteeri ei ole näin tiukka. Tuotteen tai
palvelun tulee kuitenkin soveltua mahdolliseen teemaan, jolle paikka on
sijoitettu (esim. liikunta, politiikka tms).

Myös näiltä paikoilta myyjän/esittelijän tulee
kertoa, mitä tulee myymään. Järjestäjällä on oikeus valita myyjät ja toimijat,
ja rajoittaa tuotteiden valikoimaa (markkinoiden henkeen sopimattomat
tuotteet). Myynnissä voi olla ainoastaan ennalta ilmoitettuja ja hyväksyttyjä tuotteita.


KOJUT
JA MYYJÄT

Myyjät ja esittelijät vastaavat itse kaikista pisteensä/kojunsa
rakenteista.

Wuosisata-alueella eli raitilla kojujen tulee tyyliltään sopia wanhan
ajan henkeen. Kojujen rakenteina voi käyttää metallisia runkoja ja sadekatoskin
on luonnollisesti sallittu, mutta nämä rakenteet on mahdollisuuksien mukaan
peitettävä ja naamioitava luonnonmateriaalein. Myös muilla kuin raitin alueella
kojujen tulee olla siistejä, ja mahdollisimman pitkälti kotoisien
kylämarkkinoiden hengen mukaisia.

Wuosisata-alueella kauppiaiden ja esiintyjien tulee kiinnittää
erityistä huomiota pukeutumiseen, jotta se henkii menneiden vuosisatojen
henkeä. Myös muilla alueilla pukeutumiselta toivotaan vanhan ajan tai
kylämarkkinoiden rentoa, maalaishenkistä ja kesäistä tyyliä. Tällä pyrimme
kaikki yhdessä lunastamaan kävijöiden odotukset myös tapahtuman tunnelmasta. Mikäli myyjä rikkoo ohjeistusta esimerkiksi myymällä tuotteita, jotka eivät sovi tapahtumaan tai kyseiselle alueelle, tai hän ei ole pukeutunut tapahtuman hengen mukaisesti (erityisesti raitin Wuosisata-alueella), tapahtumajärjestäjä pidättää oikeuden poistaa kyseiset myyjät tapahtumasta. Tällöin paikkamaksua ei palauteta. Järjestäjä keskustelee mielellään ennen paikkavarauksen tekemistä
epäselvistä asioista, jotta ikäviltä tilanteilta vältytään.


ILMOITTAUTUMINEN,
PAIKAT ja MAKSUEHDOT

Ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostitse. Suullisia ilmoittautumisia ei

oteta vastaan. Osoitteeseen info@wuosisatamarkkinat.fi
toimitetaan samanaikaisesti seuraavat tiedot:


 • Yrityksen/kauppiaan/edustajan nimi
 • Y-tunnus tai henkilötunnus
 • Postiosoite ja laskutusosoite, jos se on eri kuin postiosoite
 • Sähköpostiosoite
 • Yhteyshenkilön nimi
 • Yhteyshenkilön puhelinnumero
 • Yhteyshenkilön sähköpostiosoite
 • Paikkavarauksen tiedot: minkälaisen paikan otat + koko + paikan tarpeet ja toiveet
 • TÄRKEÄÄ: Mitä tuotteita pääasiallisesti myyt tai esittelet
 • Mahdollisesti linkki nettisivuille tai mukaan liitetiedosto, jossa lisätietoa tuotteista, tekijästä tai yrityksestä

Järjestäjä vastaa ilmoittautumiseen sähköpostitse. Mikäli
ilmoittautuja/kauppias ei reagoi saamaansa vastausviestiin 7 vrk kuluessa,
katsotaan että hänelle varattu paikka vapautuu seuraavalle


Paikat

Tapahtuma-alueen pohjakartta muuttuu hienoisesti joka kerralla, ja
mukaan saattaa tulla myös uusia alueita. Myös alueella vakituisesti toimivien
yrittäjien liiketilojen muuttuminen, tai varattujen markkinapaikkojen
kokotoiveet muuttavat hieman pohjaa joka vuosi. Aiempien vuosien paikkoja ei
varata kenellekään automaattisesti, mutta toiveet pyritään ottamaan
mahdollisimman hyvin huomioon. Toiveita käsitellään ilmoittautumisjärjestyksen
perusteella.


Järjestäjä sijoittelee myyjät ja esittelijät kartalle. Sijoittelua
aletaan tehdä heti myynnin alettua.


Paikanpäällä markkina-alueella järjestäjä osoittaa jokaiselle hänelle
varatun paikan, joka saattaa hieman poiketa paperille piirretystä tarkasta
kohdasta.


Ruoka- ja sähköpaikkoja on rajoitetusti.


Paikkamaksun suorittaminen


Paikkavaraus on alustava. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä.

Ellei laskua makseta eräpäivään mennessä, kauppiaalle korvamerkitty
paikka vapautuu myyntiin, ja kauppiaalle osoitetaan uusi paikka sitten, kun
lasku näkyy maksettuna (ellei vanha paikka ole vielä vapaana).

Huomioithan siis, että jos maksu viivästyy, sinulla ei ole
korvamerkittyä paikkaa markkina-alueella. Paikka ankkuroidaan sinulle vasta
silloin, kun paikka on maksettu.


Jokaisen Wuosisatamarkkinoilla, Wuosisata-alueella tai muilla alueilla,
tuotteita tai palveluja myyvän tai esittelevän tahon tulee olla ilmoittautunut
ja maksanut paikkamaksun. Mikäli järjestäjä tapaa alueelta tahoja, jotka eivät
ole lunastaneet paikkaa järjestäjän kautta, järjestäjällä on oikeus poistaa
kauppias/esittelijä alueelta.


Peruutukset

Mikäli kauppapaikan lasku on maksettu, ja peruuttaminen tapahtuu tämän
jälkeen, maksettu summa jää järjestäjälle peruutuskuluna.Paloturvallisuus ja kaasun
käyttö


Alueella ei saa käyttää avotulta muualla kun järjestäjän kanssa
erikseen sovituissa paikoissa, palamattomalla alustalla. Jokaisella tulta ennalta sovitusti käyttävällä henkilöllä on oltava mukana oma tarkastettu ja toimiva alkusammutusvälineistö. Elintarvikemyyjien on paikkavarauksen yhteydessä ilmoitettava kaasun käytöstä tapahtumassa. Tämä vaikuttaa myös paikan sijoitteluun.Luvat, ilmoitukset ja
elintarvikkeiden myynti


Järjestäjä tekee kootusti tapahtumassa tarvittavat seuraavat
viranomaisilmoitukset ja lakisääteiset suunnitelmat:


 • tapahtumailmoitus yleisötapahtuman järjestämisestä
 • turvallisuus- ja pelastussuunnitelma liitteineen
 • järjestää asianmukaisen ea-pisteen.


Kauppiaat ovat velvollisia ilmoittamaan paikkavarauksen yhteydessä
siitä, onko myynnissä elintarvikkeita tai käyttääkö kaasua, ja montako
kaasupulloa on käytössä. Kauppiaat vastaavat itse elintarvikeilmoituksien teosta. Elintarvikkeita myyvät tekevät ilmoituksen Lohjan kaupungin elintarvikevalvonnalle.

Lisätietoja:

http://www.lohja.fi/default.asp?alasivu=480&kieli=246. Ilmoituslomakkeen saa myös sivuilta www.wuosisatamarkkinat.fi à Markkinapaikat. Lomake

lähetetään postitse tai sähköpostin liitteenä suoraan osoitteeseen:
Ympäristötoimi/ Päivi Kohonen PL 71 08101 Lohja tai paivi.kohonen@lohja.fi.

Ilman asianmukaista ilmoitusta järjestäjällä on oikeus evätä
myyntipaikka palauttamatta paikkamaksua.

Ruokaa paikan päällä valmistavien kauppiaiden tulee pitää alueensa siistinä
ja kerätä toiminnasta syntyvät roskat lajitellusti (biojäte, pahvi, lasi, metalli) talteen. Järjestäjä suosittelee vahvasti kesto- tai luonnonmateriaalisten, kuten paperipohjaisten tarjoiluastioiden käyttöä muovisten sijaan. Paistorasvaa ei saa päästää maahan eikä nurmelle ja kauppias vastaa itse rasvojen poiskuljetuksesta.

Mikäli kauppiaan tai asiakkaiden toiminnasta aiheutuu ympäristölle vahinkoa, on kauppias vastuussa korvaamaan vahingot.


Alkoholituotteiden myynti markkinaalueella

SuurVihdin Kilta ry pidättää oikeuden alkoholituotteiden myyntiin markkinaalueella (poikkeuksena markkinaalueella olevat liikkeet joilla on alkoholin myyntilupa: Satulaseppä, Ismet ja Saana Sali)


Sähkö

Sähköpaikkoja on rajallisesti Wuosisata-alueella torilla (Valintatalon
lähellä), sekä raitin toisen pään aukiolla. Sähköpaikat varataan pääasiassa
ruokamyyjille. Kauppiailla tulee olla mukanaan omat sähkö- ja jatkojohdot.Vakuutukset

Myyjät ottavat itselleen oman tarpeensa mukaiset vakuutukset. Kauppiaat
vastaavat itse omalle kalustolleen, muille myyjille tai yleisölle aiheuttamistaan vahingoista.


Turvallisuus

Alueella on kiertävä ensiapu , joka on kauppiaiden ja yleisön käytettävissä. Heihin saa yhteyden järjestyksen valvojien tai järjestäjä tahon kautta.

Myyjä vastaa itse oman kojunsa turvallisuudesta. Myyjä myös vastaa,
että tuotteet ovat esillä turvallisesti, ja ne noudattavat mahdollisia
tuoteturvallisuusmääräyksiä.


Jätehuolto


Kauppiaiden jätepiste on torin laidalla, paloaseman vieressä. Myyjän
tulee toimittaa jätteet lajiteltuina (bio-, paperi-, metalli-, lasi- ja
pahvijäte) jäteastioihin tapahtuman lopussa, tai ottaa jätteet mukaansa.
Jokainen vastaa oman paikkansa ja sen ympäristön siisteydestä koko tapahtuman ajan.
Paikkansa siivoamatta jättäneeltä peritään 250 euron maksu.


Logistiikka

Kauppiaille toimitetaan erilliset ohjeet liikkumisesta tapahtuma-alueella
sekä tieto parkkialueesta, jolle kauppiaiden ja esiintyjien tulee ajoneuvonsa
parkkeerata. Alueella on liikenteen ohjaus kauppiaille ja esiintyjille klo
06.30 – 08:30.

Kojut tulee olla pystyssä ja autot tulee ajaa pois tapahtuma-alueelta
viimeistään puoli tuntia ennen tapahtuman alkua. Autoja ei voi parkkeerata tapahtuma-alueelle, eikä ajoneuvoilla ei ole sallittua liikkua alueella tapahtuman aikana.

Paikan/kojun purkaminen ja pakkaaminen voidaan aloittaa vasta
tapahtuman päättyessä. Alueelle saa ajaa autolla vasta kun turvallisuuspäälikkö katsoo alueen turvalliseksi liikenteelle ja jalankulkijoille. Ajoneuvon pysäköiminen muualle kuin ohjatuille paikoille on turvallisuussyistä kielletty. Myös purkamisen aikana kauppiaan tulee siirtää ajoneuvoaan, mikäli järjestäjä niin ohjaa.


Eläimet

Toivomme ettei alueelle tuoda lemmikkieläimiä sekä eläimien oman viihtyvyyden
vuoksi sekä siksi, että alueella olevat näyttelyeläimet (kotieläinpiha,
talutusratsastus ja esiintyjien näytöseläimet) häiriintyvät lemmikeistä.
Poikkeuksena ovat esiintyjien eläimet, joista esiintyjät ovat sopineet
järjestäjän kanssa, sekä opas- ja avustajakoirat.

Jos kävijä on tuonut alueelle eläimen ja siitä aiheutuu vaaraa tai
ongelmaa, vastaa hän itse asiasta. Eläimen jätöksen siivoamisesta aluesiivooja
veloittaa eläimen omistajalta 50,-.


Yleiset ehdot


Ilmoittautumalla kauppias/edustaja sitoutuu noudattamaan näitä
osanottajaehtoja sekä tapahtumajärjestäjän antamia lisäohjeita.